Językowy savoir vivre
Dodane przez Admin dnia 07-03-2013 21:12:39


Językowy savoir vivre

Formy typu jak Państwo wiedzą, niech Państ
wo sobie wyobrażą
są elegantsze od form typu jak Państwo wiecie, wyobraźcie sobie Państwo. Tych ostatnich można – moim zdaniem – używać w sytuacjach nie bardzo oficjalnych.

Forma proszę panią jest poprawna tylko wtedy kiedy prosimy o jakąś konkretną rzecz, np. proszę panią o książkę, taniec itp. Jeśli natomiast prosimy o informację, wskazówkę, pomoc używamy sformułowania proszę pani – w tradycyjnych zwrotach grzecznościowych obowiązuje dopełniacz.

Poprawna forma miejscownika, to w cudzysłowie. Rzeczownik ten odmieniamy tak jak rów, a więc: rowu/cudzysłowu, rowowi/cudzysłowowi, rowem/cudzysłowem, w rowie/w cudzysłowie.

Sformułowania typu w dniu wczorajszym, na dzień dzisiejszy uważane są za znamiona wyższego stylu. W rzeczywistości, te urzędowe konstrukcje niedobrze brzmią wtedy, gdy mówimy o rzeczach codziennych, rażą także w sytuacji oficjalnej. Dlatego słowniki poprawnościowe zalecają używanie prostszych sformułowań, np. wczoraj.